Cenník licencií programu

Ceny sú platné od 1.1.2012
Ceny sú koncové a sú uvedené v € za licenciu pre 1 používateľa.
Cenovú ponuku pri nákupe viac licencií Vám vypracujeme na vyžiadanie.

Nová licencia

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
WinROEP trvalá licencia programu na spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov 1200,00 1440,00
WinROEP ročná licencia programu na spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov 600,00 720,00

Aktualizácia - verní zákazníci s platnou aktualizáciou / majitelia verzie 3

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12+ aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov 180,00 216,00
AKTUAL 24+ aktualizácia programu a podpora používateľov na 24 mesiacov 300,00 360,00

Aktualizácia - majitelia licencií bez aktualizácie / verzia 2

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov 360,00 432,00
AKTUAL 24 aktualizácia programu a podpora používateľov na 24 mesiacov 480,00 576,00

Rozšírenie licencie z iného produktu Terra Desktop

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
MODUL dokúpenie licencie programu WinROEP k licencii iného produktu Terra Desktop 360,00 432,00

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019